08 wrzesień 2019

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

 Jubileusz 30- lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie okazał się integralną częścią powiatowo- miejskiej inauguracji roku szkolnego. Rolę gospodarza uroczystości z udziałem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, Prezydenta Stargardu Rafała Zająca, parlamentarzystów oraz radnych: miejskich, powiatowych i wojewódzkich pełnił Andrzej Kałuża, dyrektor „nowego ogólniaka”. W części artystycznej, obok uczniów II Liceum, zgromadzonych gości swoim żywiołowym występem ujęli mali artyści z Przedszkola Miejskiego Nr 2.

Tegoroczna inauguracja nowego roku nauki przebiegła w szczególnych warunkach, dyktowanych przez nabór podwójnych roczników do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Spotkali się tu absolwenci klas trzecich zlikwidowanych ostatecznie gimnazjów, oraz reaktywowanych klas ósmych w szkołach podstawowych. Przyjęcie o połowę większej liczby uczniów do nowo utworzonych oddziałów klas pierwszych w liceach i zespołach szkół, okazało się więc dużym wyzwaniem. Mówiła o tym Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska w trakcie uroczystej inauguracji roku szkolnego.

Starosta przypomniała m.in. o obawach z jakimi zarówno władze powiatu, jak i dyrektorzy sześciu placówek szkolnictwa podstawowego rozpoczynali rekrutację do klas pierwszych. Podkreśliła jednak, że zdołano sprawnie przeprowadzić nabór z udziałem podwójnych roczników, chociaż nie wszyscy chętni znaleźli się na listach w pierwszej turze. Przypomniała też o konieczności zwiększenia obsady nauczycieli- łącznie o 42 osoby. Mimo spodziewanych trudności, naukę w nowym roku zaplanowano jednak w systemie jednozmianowym.

ZA : POWIATSTARGARDZKI.PL