22 lipiec 2023

Wizyta Abp Jerzego w Stargardzkiej Kolegiacie.

 Na zaproszenie kustosza Stargardzkiej Kolegiaty ks. kan. dr Janusza Posadzego 13 lipca br. świątynię zwiedził Arcybiskup Jerzy- Prawosławny Ordynariusz diecezji Wrocławsko -Szczecińskiej w asyście proboszcza parafii prawosławnej ks. Jarosława Biryłko. Władyka wysłuchał historii powstania świątyni oraz obejrzał efekty, dobiegającego końca remontu stulecia.
Przy wspólnej herbacie Ekscelencja dokonał wpisu w pamiątkowym albumie. Spotkanie było „ ..dniem przeżywanym w duchu braterstwa ekumenicznego”, jak podkreślił ks. Janusz Pasadzy.