25 kwiecień 2024

Zapytanie ofertowe Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie .

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w związku z realizacją zadania: Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie dofinansowanego ze środków Rządowego Programu odbudowy Zabytków (Edycja2RPOZ/2023/8437/PolskiLad). 

Wszelkie informacje: 
http://bipstargard.pl/5683/dokument/59613