01 październik 2015

KONTYNUACJA PRAC PRZY CERKWI ŚW MIKOŁJA W DOLICACH

Patryk Miżołemski

 W roku bieżącym trwają dalsze prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej cerkiew pw Św. Mikołaja w Dolicach.

Obecnie są wykonywane tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie przy istniejących malowidłach oraz naprawa i konserwacja posadzki. Całkowity koszt zadania 145 tyś zł. Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 60 tyś zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 20 tyś ze środków Konserwatora Zabytków w Szczecinie i 15 tyś od Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota 50 tyś stanowi wkład własny parafii.
Dla przypomnienia:

Kościół poewangelicki, neogotycki, na osi NS salowy na rzucie prostokąta. Do korpusu przylega od N pięcioboczna przesklepiona absyda. Korpus i absyda oszkarpowane. Od S wybudowano wieżę na rzucie kwadratu, przykrytą strzelistym hełmem z iglicą, zdobiona kolistymi wnękami i ostrołukowymi okienkami. Wzniesiony w 1896 roku na miejscu starszego ryglowego. Po roku 1945 przekazano kościołowi prawosławnemu. Służył wyznawcom prawosławia wysiedlonym na ziemie zachodnie podczas Akcji Wisła.

Nabożeństwa w Dolicach były sprawowane do 1968 roku, kiedy to utrzymanie świątyni w związku z brakiem wiernych było nierentowne. Wyposażenie cerkwi zostało zabrane i przewiezione do cerkwi w Stargardzie i Gryficach. Świątynia została zamknięta i z roku na rok jej stan techniczny się pogarszał aż do roku, 2011, kiedy to rozpoczęto pracę zabezpieczające. W latach 2011–2014 wykonano prace polegające na remoncie wieży głównej wraz z pokryciem, wymieniono konstrukcję dachową wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi, wykonano instalacje odgromową, przemurowano pinakle i narożniki, naprawiono pęknięcia w murach oraz wykonano stolarkę okienna i drzwiową i czyszczenie wieży.

Świątynia w dalszym stopniu wymaga ogromnych nakładów finansowych by móc ponownie odprawiać we niej prawosławne nabożeństwa i przywrócić świątynię do stanu użytkowego. Parafia nie jest liczna i wszelkie działania wymagają wsparcia ludzi dobrej woli.

Za wszystkich ofiarodawców i darczyńców są zanoszone modlitwy.

Dlatego też wszystkich tych, którzy by chcieli wesprzeć remont cerkwi w Dolicach prosimy o wpłaty na konto:
Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard Szczeciński,
Bank BGŻ  NR 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460, z dopiskiem „Cerkiew w Dolicach”

Za wszelkie ofiary i modlitwę Bóg zapłać