nabożeństwa

 
HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW LISTOPAD

01.11. 2020 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.10.00

07.11.2020 (Sobota św. Dymitra) Liturgia Świętego Jana Chryzostoma godz. 9.00

Wspomnienie zmarłych

08.11.2020 (Niedziela) Świętego wlk. męcz. Dymitra z Tesalonik. Liturgia Św.

Jana Chryzostoma godz. 9.00

15.11.2020 (Niedziela) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

21.11.2020 ( Sobota) Sobór Arcystratega Michała i Wszystkich św. Mocy Niebios .

Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

22.11.2020 (Niedziela). Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

27.11.2020 (Piątek ) Ap. Filipa Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.9.00 (Początek postu

Bożonarodzeniowego)

29.11.2020 (Niedziela). Św. Ap. i ewangelisty Mateusza Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz.

10.00

29.11.2020 (Niedziela). Akatyst do Bogarodzicy Wsiecaryca godz. 17.00

03.12.2020 (Czwartek) Wieczernia przed Świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do

Świątyni godz. 17.00

04.12.2020 (Piątek ) Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni Liturgia św. Jana

Chryzostoma. godz. 9.00