nabożeństwa

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW


22.05.2024 (Środa) Przeniesienie relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii. Liturgia
               
                   Św.  Jana Chryzostoma godz. 9.00.

26.05.2024 (Niedziela o Paralityku) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00.

29.05.2024 (Środa ) Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy Liturgia godz. 9.00

02.06.2024 (Niedziela o Samarytance). Św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich Liturgia

                   św. Jana Chryzostoma godz. 10.00

09.06.2024 (Niedziela o Ślepcu ) Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

12.06.2024 (Środa ) Zakończenie Święta Paschy. Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

13.06.2024 (Czwartek ) ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

                    Liturgia św. Jana Chryzostoma godz. 9.00

16.06.2024 (Niedziela ) Liturgia Św. Jana Chryzostoma godz. 10.00.